Om Rockhjälpen

Rockhjälpen är en självständig, opolitisk och humanitär insamlingsstiftelse. Arbetet med Rockhjälper sker för närvarande helt ideelt. 

Musiken står i centrum för insamlingsarbetet. Den energi och glädje som musik skapar vill vi använda för att samla in pengar. Vi försöker ha ett hållbarhetsperspektiv i våra stödinsattser, dvs hjälpen ska vara socialt, ekonomiskt och miljömässigt hållbar.

Vi prioriterar att hjälpa barn och kvinnor som är utsatta på många ställen i världen. Information och kunskap är nyckel till en värld i balans. Därför vill vi aktivt arbeta med att sprida kunskap om hur nöd kan förebyggas och ett hållbart liv kan skapas. 

De insamlade pengarna ska komma till nytta där de behövs som bäst. Vi håller nere utgifterrna för administration till ett minimum och tar inga onödiga kostnader. Minst 90 % av insamlade pengar ska gå till hjälpverksamhet.

För närvarande går 100 % till hjälpverksamhet - vi jobbar ideelt och betalar alla administrativa kostnader ur egen ficka. 

Styrelsen i Rockhjälpen

Olivia Andrén - Ordförande
Global orättvisa har alltid engagerat mig och gjort att jag velat arbeta för en bättre omvärld. Därför studerar jag statsvetenskap samt europavetenskap på Göteborgs Universitet med en förhoppning om att arbeta med globala frågor i framtiden. Föreningsliv är något jag alltid varit intresserad av. Mellan 2014-2015 satt jag som ordförande för Göteborgs FN-förenings ungdomssektion, samt var millenniemålsambassadör för Svenska FN-förbundet. Förutom mitt intresse för mänskliga rättigheter har jag alltid intresserat mig för miljö och klimat. Sedan 2015 har jag arbetat för Svensk Vindkraft förening med att anordna vindkraft konferenser som ska bidra till innovationer inom vindkraft i kallt klimat. Även i mina studier försöker jag sprida kunskap om vikten av ett hållbart samhälle och har därför varit med och startat upp en hållbarhetsgrupp på statsvetenskapliga institutionen på Göteborgs Universitet. För mig är det en självklarhet att folkrörelse och engagemang kan ha en central del i förändring och förbättring. Därför var initiativet Rockhjälpen med dess ambitioner och mål ett självklart projekt för mig att engagera mig i.

Fotograf Charlotte Fotograf Charlotte

Anders Axelsson - Vice Ordförande
Jag har alltid velat göra skillnad i smått och stort. Har jobbat med miljöfrågor nästan hela mitt liv. Är entreprenör och egenföretagare. Har startat ett antal företag - bland annat ett kraftbolag som enbart producerar förnybar el. Jag har skrivit ett antal faktaböcker inom miljöområdet. Älskar musik i alla former och spelar själv. Tog fram ett eget gitarrmärke och lanserade det år 2012. Känner starkt att jag både vill och kan hjälpa andra som hamnat i nöd.

Lars Andrén - Ledamot
Redan under gymnasietiden engagerade jag mig i energi- och miljöfrågor. Solvärmen fångade mitt intresse tidigt. Under ett decennium var jag produktansvarig på dåtidens ledande solvärmeföretag. Under 20 år var jag ordförande i branschorganisationen Svensk Solenergi. Under många år försörjde jag mig som författare och föreläsare. Har jobbat med Anders
t ex startat upp ett gitarrföretag, skrivit en bok och arrangerat världens första klimatneutrala rockfest. Att nu få vara med och driva Rockhjälpen tillsammans med Anders och Olivia känns som en ynnest!

 

Vår auktoriserade revisor
Christer Andersson
Sandgatan 16
311 75 Falkenberg
Christer.andersson@rtj.se
076 835 79 00

Våra stadgar

Ladda gärna ner våra stadgar. 

Hur används pengarna?

Vi vill att du som givare ska känna dig trygg med hur pengarna som vi samlar in används. Vår auktoriserade revisor granskar oss så vi uppfyller våra utfästelser med minst 90 % av insamlade medel till hjälpverksamhet, (för närvarande 100%) men du får också gärna granska oss. Därför kan du begära ut en resultat- och balansrapport som visar vår ekonomi. Skicka mail till info@rockhjalpen.se 

Kommande event

Febr/Mars 2023 kommer en välgörenhetsföreställning äga rum - I huvet på en gitarrist. Lite teater, lite komik och en massa bra musik. Överskottet och insamlade pengar går oavkortat till Unisefs arbete med barnen i Ukraina. Kontakta oss för mer info info@rockhjalpen.se 

Det här har vi gjort

10 November 2018 medverkade vi på Rock Classic med Gislaveds Symfoniorkester. Insamlingen gav 2 200 kr. Vi kunde senare sända in 3 500 kr till Unisefs arbete för barnen i Syrien. 
Läs mer

Den 9 dec 2017 ordnade vi releasefest för Rockhjälpen. Förutom en fantastisk kväll gav den ett överskott på 15 832 kr. Det räckte till skolmateral till 4 000 barn. Härligt!