Vad kan vi göra för att förbygga nöd?

Självklart är denna frågan alldeles för svår och komplex för att man ska kunna besvara den på ett enkelt och kortfattat sätt. Det finns ju t ex hur många varianter och orsaker på nöd som helst. Men vi vill ändå ta upp några saker som skapar stor nöd i världen. 

Krig och klimatförändringar skapar nöd 
Det är i stora drag två olika saker som skapar nöd i världen - krig och klimatförändringar. Historiskt och idag är krig det som orsakar flest flyktingar men även klimatförändringar bringar många på flykt. I en framtid kan klimatförändringar komma att generera störst flyktingströmmar. 

Det possitiva är att både krig och klimatförändringar kan vi göra något åt. Det ställer krav på politiker och ledare men även vi vanliga människor har stor inflytande på hur framtiden kommer att se ut. 

När det gäller krig så handlar det mycket om hur vi löser konflikter i vår vardag. Löser vi det med våld så kommer våra barn att göra samma sak och de som blir våra ledare kommer att lösa konflikter på samma sätt. Vi kan också göra vår röst hörd i den allmänna debatten eller för den delen även i vår vardag. Tror det var Churchill som sa "Det är inte ett fåtal högljudda krigshetsare som är problemet - det är de stora massornas tystnad"

När det gäller klimatförändringarna så måste vi ställa om samhället till att använda förnybar energi. Så börja vägra använda fossil energi.
- bilar och transporter
- mat som odlas med stora insattser av fossil energi
- el och uppvärmning
- kläder