Aktuell insamling

Ge barnen en chans - Stöd Rockhjälpens insamling till Unisefs arbete i Ukriana!
Kriget i Ukraina har pågåt sedan i februari i år. Det har skapat en svår situation för barnen. Många barn är på flykt eller drabbas av våldet. Situationen är akut. UNICEF finns på plats i Ukraina och genomför om­fattande insatser. Mer pengar krävs för att nå alla barn med det livs­viktiga arbetet. Du kan se till att fler barn får rent vatten, psyko­socialt stöd, näring, vaccin och skol­gång –ge en gåva nu.

Swisha till 123 636 25 37 
 

Om unisef

Unisef är FN:s barnfond. På uppdrag av FN och därmed 190 länder - arbetar unisef med barns rättigheter enligt barnkonventionen. Unisef får inget ekonomiskt stöd från FN - man är helt beroende av frivilliga bidrag från privatpersoner och företag. 

Under 2017 såg unisef bland annat till att 8.8 miljoner barn fick gå i skolan. 141 miljoner barn fick skydd mot polio, 45 miljoner barn fick tillgång till rent vatten. 971 miljoner barn och vuxna fick näringsprodukter. 12 000 barn blev fria från väpnade styrkor, etc.

Av de medel som skänks går 1 % till administration, 10 % till kostnader för insamling och 89 % går till hjälpversamhet. 

Tidigare genomförda insamlingar

Rock Classic - Gislaveds Symfoniorkester
Lördagen den 10 november 2018 deltog vi på Rock Classic med Gislaveds Symfoniorkester med gästartister. Insamlingen gav 2 500 kr. Tillsammans med andra gåvor kunde vi skicka 3 500 kr till Unisefs arbete med barnen i Syrien. 

Tack Gislaveds Symfoniorkester för att vi fick delta!

Skolmaterial till 4 000 barn - releasefest i Falkenberg
Alla barn i Sverige får gå i skolan - så ser inte verkligheten ut för många barn i Syrien. Ungefär 1.75 miljoner är just nu utan möjlighet till skolgång på grund av kriget. Många är på flykt, andra har fått se sina skolor sönderbombade. 

För barn som drabbas av en katastrof är skolan en oerhört viktig del i att bearbeta traumatiska händelser. Där de får möjlighet att leka, skratta och vara just barn. Genom att lära sig läsa och skriva har de också chans till att undvika ett helt liv i fattigdom. De får större chans att vara med och bygga upp sin och sitt lands framtid. Behoven är enorma och mer hjälp behövs. 

Unicef är FN:s barnfond. De reperarera skolor, sätter upp tillfälliga klassrum med tillgång till rent vatten, toaletter och utbildningsmaterial. Under 2016 såg unicef till att fyra miljoner barn i Syrien som drabbats av kriget fick fortsätta sin utbildning. Unicef är helt beroende av gåvor och får inga statliga bidrag. Rockhjälpen vill stötta unicefs arbete och har som mål att samla in pengar till skolmaterial. 

Insamlingen resulterade i pengar som räckte till skolmaterial för 4 000 barn. Tack alla som bidrog!